Projelerimiz

Topraksız Tarım

Waterpads

DIY Gübre Üretimi

Seracılık

Barsha Pompası

Bio-Rodentisit

Ülkemizde konu ile ilgili yeterli araştırması yapılmamış ekolojik fare ilacı arge projesidir. Hali hazırda ekolojik tek uygulanan yöntem, fare popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere avcı kuşların (baykuş, leylek, kerkenez, atmaca vs) yuva yapabilmeleri için direkler kurularak bu predatörler ile biyolojik mücadele gerçekleştirilmektedir fakat bu yeterli değildir çünkü bir tarla faresi doğduktan 22 gün sonra yuvasından ayrılıp kendi yuvasını kuruyor ve 46. günden itibaren üreyebiliyor. Bunun yanında yılda 4-6 kez yavrulaması ve her yavrulamada 6-12 yavru doğurması bize bir tarlada ne kadar hızlı popülasyon patlaması oluştuğunu ve ilaç kullanım zorunluluğunu göstermektedir. https://rodentgreen.com/

 Mediterranean wAter management solutions for a sustainable aGriculture supplied by an Online collaborative platform (MAGO)

Projede su ve yenilik yönetişimi için yeni katılımcı süreçler sunacak, daha iyi su kullanım verimliliği ve toprak koruma için izleme ve modellemeyi geliştirecek ve tarımda atık su yeniden kullanım sistemlerinin planlamasını ve işletimini iyileştirecektir. Projenin amacı, iklim değişimi adaptasyonu için yeni çözümlerle katkıda bulunmaktır. 

İspanyol Cetaqua adlı araştırma şirketi tarafından koordine edilen proje, 10 ortaktan oluşan bir konsorsiyuma sahiptir: İspanya’dan Aigües de Barcelona, CSIC, Barselona Metropolitan Bölgesi (AMB), Fransa’dan INRAE ve LISODE, Yunanistan’dan Tesalya Üniversitesi, Tunus’tan INRGREF Enstitüsü ve Ezzayra Solutions, Lübnan’dan Beyrut Amerikan Üniversitesi ve Türkiye’den MetaMeta Anatolia. https://www.mago-prima.eu/

 EU COST Projesi

NETWORK ON WATER-NERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPEAND BEYOND” (NEXUSNET)https://www.cost.eu/actions/CA20138/#tabs|Name:Description